فرقی نمی کند

دارم به این فکر می کنم

که دیگر هیچ کس را دوست ندارم

اصلاً شاید هیچ وقت کسی را دوست نداشتم

شاید من دوست دارم که دوست داشته باشم

فرقی نمیکند

چه کسی

فقط کسی باشد،

که بتوانم با او حرف بزنم

نگاهش کنم

دلتنگش شوم

کسی باشد

که بتوانم دوستش داشته باشم . . .

/ 10 نظر / 16 بازدید
عادل

این ذات هر کسی که دوست داره دوست داشته باشه و دوشت داشته بشه ... فقط منحصر به تو نیست .... طبیعت آدمیه!

ه-م

هست... منتظره یه گوشه ای... فقط باید پیدا کنی

نگاه کویر

سلام هرا... دلم برای اینجا تنگ شده بود... من فکر می کنم مهم است که قرار است چه کسی را دوست داشته باشم... اگر این جور باشد که می توان یک عروسک یا ... را دوست داشت... دعا دعا!که زود زود براورده شود آرزویت!

شعله

دوست داشتن را دوست دارم زیرا رنگ احساس من است