گناه

گناه از ما بود

گناه از ما بود که خاک بودیم

و آرزوی باران کردیم...

/ 3 نظر / 16 بازدید
تهمینه

شاخه گلی برای تو زن پازسی روز 29 بهمن مبارک باد

عادل

lما به نظر من بارانیم ... می باریم؛ علت بودنمان هنوز از بین نرفته پس در کنار همیم.

یاسمن

خاک و آرزوی باران ...[افسوس]