# ---_طعم_گس_عشق

یادم باشد

........ یادم  باشد    بخاطر امروز      که دستهایت از کنار دستان کوچکم گذشت           بی آنکه آنها را محکم بگیرد                                               دیگر هرگز ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 15 بازدید