# ---_طعم_گس_عشق

بی معرفت

...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... هی، رفیق نیمه راه اصلاً مرا یادت هست؟ یا نه، فقط این منم که نگفتنی هایم را می نویسم؟ چه روزگار غریبی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 9 بازدید

شاید

  نگاهم کردی ،                 دوستت داشتم. صدایم کردی،                 دوستت داشتم. در آغوشم کشیدی،                دوستت داشتم. اما تو شاید ... فقط همان یک لحظه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید