خانم ها و آقایان ...

بنده اینجا امکانات ندارم. یعنی خواستم اعلام کنم که زنده ام اما کامپیوترم مشکل دارد و الان هم به بدبختی و زجر فراوان این چند کلمه را تایپ می کنم. به محض فراهم شدن امکانات دوباره قلم به دست می گیرم!

/ 16 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیب

خوشمان آمد خودتان اعتراف کردید که مقصود خرابکاری بود والا خرابی کامپیوتر بهانه... در ضمن یادتان رفت ارتباط با عوامل بیگانه را ذکر کنید تا این دل ما خنک شود در این شرایط کسی نیست که ما تقصیر به گردن او بیاندازیم چه دیواری کوتاهتر از دیوار بیگانگان... جدای از شوخی امیدوارم هر چه زودتر حال عمومی کامپیوترتان رو به بهبودی نهد.

پارسا

به به رسیدن به خیر!

سارا

سلام عزیزم خوبی؟ خدا بد نده, کامپیوترت چش شده؟ [شوخی]

ندا

[متفکر][سوال]

سحر

سلام[گل] سال هاست که در گوش من آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم ومن اندیشه کنان٬ غرق این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت ؟!!!

ندا

کو پس؟ تو که هنوز غایبی که!! چطوری؟خوشحالم از اینکه هنوز زنده ای[نیشخند]

عادل

ییهو غیبت می زنه ها!!!!!!!!!!!!!!!!