کلید

اگر به سراغ من آمدی ای مهربان

چراغ نمی خواهم

فقط .....

پست قبلی رو قفل زدم. نه واسه اینکه چیز خاصی باشه. نه. واسه اینکه برای شخص خاصی نوشته شده. یه کسی که گاهی از اینطرفها رد می شد. کسی که برای خوندن این مطلب احتیاجی به رمز عبور نداره اگه هنوز من رو یادش باشه و اسم جایی که باهم می رفتیم و می دویدیم و طناب می زدیم و .....

/ 4 نظر / 17 بازدید
یاسمن

چراغ نمی خواهم ... سلام قاصدکم .... خوبی هرا جون ... چرا اینقدر حال همه بد شده ... هرا دارم خفه می شم [ناراحت]

عادل

سلام .... [گل] .... هنوز هم در حال مرور خاطراتید گویا!

یاسمن

هرای نازم ... گل قشنگم آخه چرا گریه می کنی ؟ همه ی اون گلا مال تو قشنگم ... والنتاینت هم مبارک [قلب][بغل][گل][گل][گل]

اهورا

عادتم داده خیال تو که تنها نشوم یاد من هم نکنی باز به یادت هستم... من لینکت کردم.