سی سالگی

سی ساله که می شوم ، در یک روز به اندازه تمام این سی سال بزرگ می شوم

دیگر از پشت تیله های رنگی به دنیا نگاه نمی کنم، از چشم های یک دختر سی ساله زندگی را میبینم؛ و از نگاه این دختر سی ساله هر تیله ای در این دنیا سی رنگ مختلف دارد، هر مکعبی سی ضلعی  است و در هر انسانی انگار سی انسان دیگر نهفته است.

***تولدم مبارک *** نه برای این که سی سال پیش به دنیا آمدم، برای اینکه امروز به اندازه تمام این سی سال بزرگ شدم....

 

/ 4 نظر / 35 بازدید
نگاه کویر

چقدر زیباست که می توانی بزرگ شوی... آگاهانه مبارک باشه بزرگ شدنت... راستی سلام!