دور آخر...

محکم بشین دلم این دور آخره . . .

/ 10 نظر / 14 بازدید
عادل

خیلی عجیب شدیدا .....

دوتاعاشق

میتوان از آب و نان ، وز جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت / عاشقان را خرقه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق ، یا میباید از دنیا گذشت .

دلنواز

گر یمنی چو با منی پیش منی / گر پیش منی چو با منی در یمنی ! من با چنانم ای نگار یمنی / خود در عجبم ، که من توام یا تو منی!

راحیل

غروب است و دلم از غم گرفته / دلم از دوریت ماتم گرفته برای قلب من خورشیدی اما / مرا قلب تو دست کم گرفته . . . [نگران][ناراحت][افسوس][زودباش][ابرو]

ندا

[نگران]

هستی

فکر می کنی یه دو ردیگه بزنی بازم دلت هوای دور زدن می کنه

ندا

هرا؟ هراااااااااااااااااااااااا؟