با من . . .

دو قدم مانده از دل تو تا من

حالا

می خواهم همینجا بایستم، فقط نگاهت کنم

من پیش از این برای پیدا کردنت بسیار دویده ام

خسته تر از آنم که راه بیایم

اما با تمام خستگی ام

هنوز در دستهایم نوازش هست

در آغوشم آرامش

و در دلم جا برای تو

تو فقط همین دو قدم را بیا

باقی اش با من....

/ 30 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نگار

از بعثت او جهان جوان شد / گیتى چو بهشت جاودان شد خوشبخت کسى کز امت اوست / در سایه دین و رحمت اوست با بعثت آن نبى مرسل / بتخانه به کعبه شد مبدل‏ این عید به اهل دین مبارک / بر جمله ی مسلمین مبارک . . .

نگاه کویر

سلام خیلی حظ کردم شیرین،روان،سلیس . بلیغ

ماشا

سلام دوست من. واتوره به روز شد. بوسه نهادن بر لب و دندان مار..... منتظرت هستم.

هما

کجایی نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [ماچ]

ماشا

سلام دوست من. واتوره با عصر بلند انتظار به روز شد. چشم به راه قدمت هستم.

ماشا

سلام دوست من. واتوره با...آغا زوی تر بو وخت ظهوره ...به روز شد. منتظر شما هستیم.

نگار

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@..@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@..........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@..........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@..........@ @......@.......@....@.........@...............@....@..........@ زودی بیا...

نگار

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@..@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@..........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@..........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@..........@ @......@.......@....@.........@...............@....@..........@ زودی بیا...